Zápis dětí do mateřské školy byl ukončen, kapacita školy na rok 2024/2025 je v současnosti naplněna.

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

Stanovení podmínek zápisu

Dokumentace k přijetí dítěte do MŠ:

  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře
    Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Kritéria k přijetí dítěte
  • Doložení kritérií

Pokud byste hledali odpovědi na nejčastěji kladené otázky, pokusily jsme se je sepsat v tomto dokumentu: zde

Dále se můžete podívat na videoukázku z naší mateřské školy a také na fotky z interiéruzde