Den otevřených dveří proběhne v úterý 23. dubna 2024 od 14,00 do 17,00 hodin ve třídě Hvězdiček.

Zápis dětí do MŠ /odevzdání vyplněné dokumentace/ proběhne v pondělí 6. května 2024 od 13,30 do 17,00 hodin v ředitelně školy.

Stanovení podmínek zápisu

Dokumentace k přijetí dítěte do MŠ:

  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře
    Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Kritéria k přijetí dítěte
  • Doložení kritérií

Pokud byste hledali odpovědi na nejčastěji kladené otázky, pokusily jsme se je sepsat v tomto dokumentu: zde

Dále se můžete podívat na videoukázku z naší mateřské školy a také na fotky z interiéruzde