Tradice školy

Tradice školy: Oslava Dne církevního školství Mše svaté v kostele sv. Voršily Pravidelná divadelní představení v MŠ, návštěva divadel Posezení s rodiči v adventní době a u příležitosti svátku maminek Duchovní obnovy pro rodiče v adventní a postní době Vánoční trhy společné se ZŠ sv. Voršily Masopust Polodenní a celodenní výlety (ZOO, Botanická zahrada, Ekocentrum

Dílčí projekty:

Otevřená odpoledne pro rodiče dětí Otevřená odpoledne jsou setkání blízkých příbuzných dětí navštěvujících naší MŠ. Aktivita probíhá v prostorách mateřské školy. Odpolední program je vyplněn zajímavými technikami, které většinou kopírují obsah ŠVP. Činnosti jsou připravovány tak, aby si z nabídky mohly vybrat všechny věkové kategorie dětí a mohly tvořit. Setkání umožňuje rodičům aktivně prožívat s

Tanečky

Probíhají v úterý pod vedením lektorky ze ZUŠ U půjčovny 1.sk. /broučci/ od 15,00 – 15,45 hod. 2.sk. /hvězdičky/ od 15,45 – 16,30 hod.