Od 1. 12. 2018 – 31. 7. 2020  je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001211, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.