Motto:
Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými
O nás
MŠ byla založena v roce 1979 v areálu bývalého voršilského kláštera. Školní rok 1991 byl velkým mezníkem v historii MŠ. Vlastníkem se stal řád sv. Voršily a do názvu je včleněno slovo církevní, čímž došlo k výrazné změně v náplni práce a ducha školy. Čtěte více

 

Zápis na školní rok 2019/2020 byl ukončen. V současné době je kapacita  MŠ naplněna.

Školné za předškolní vzdělávání dětí  v MŠ na školní rok 2019/2020.

Od 1.9. 2019 je stanovena výše školného za poskytování předškolního vzdělávání 2.100,-Kč.

Toto školné se vztahuje na všechny dětí bez rozdílu věku včetně individuálního vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

 

Sdružení rodičů a přátel MŠ sv. Voršily v Praze.

Příspěvek na školní rok zasílejte na účet: 2901361574/2010.

Zpráva pro příjemce: Datum narození dítěte

Pro omluvy dětí používejte telefonní číslo
731 669 929

Od 1.9. 2019  je výše stravného  u celodenní docházky 700,-Kč, u polodenní docházky  550,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

 

Od 1.9.2019 je  ve výše  školného 2.100,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 1932459369/0800

Nástěnka

Prázdniny

Během prázdnin bude probíhat rekonstrukce MŠ. Děkujeme rodičům za dobrou celoroční spolupráci a podporu, které se nám dostávalo.  Přejeme vám všem krásné léto v kruhu svých blízkých a na cestách se opatrujte. Těšíme se na vás v pondělí 2. 9. 2019 v úplně nové mateřské škole.

Nový školní rok

Prosíme, v den nástupu do školky přineste každému dítěti porcelánový hrneček s ouškem o objemu cca 0,25 l.

Škola v přírodě

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ  SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ 2019 OD 16.00 HODIN!

Dalsi informace

Podpořili nás

fondy OP Praha

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Praha – pól růstu ČR

Pivovar Národní

Pivovar Národní

Atkins&langford

Děkujeme za finanční pomoc na vybavení školní zahrady.

Sponsor 1

Velké díky patří Rytířskému řád Křižovníků s červenou hvězdou, který nám zakoupil skříň na lůžkoviny a skříňku na uložení stavebnic a her pro děti.

Ceske teplo

Další velké díky patří firmě České teplo, která nám zafinancovala rekontrukci kuchyně, šaten a podlahových krytin.