Motto:
Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými
O školce
MŠ byla založena v roce 1979 v areálu bývalého voršilského kláštera. Školní rok 1991 byl velkým mezníkem v historii MŠ. Vlastníkem se stal řád sv. Voršily a do názvu je včleněno slovo církevní, čímž došlo k výrazné změně v náplni práce a ducha školy. Čtěte více

Srdečně  zveme rodiče dětí, kteří zvažují  přihlásit k docházce své dítě do MŠ sv. Voršily na otevřené odpoledne ve středu  10.4. od 15:00–17:00 hodin.

Zápis dětí na školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 9. května od 15,00 – 17,00 hodin.

Školné za předškolní vzdělávání dětí  v MŠ na školní rok 2018/2019.

Od 1.9. 2018 je stanovena výše školného za poskytování předškolního vzdělávání 2.100,-Kč.

Toto školné se vztahuje na všechny dětí bez rozdílu věku včetně individuálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

 

Sdružení rodičů a přátel MŠ sv. Voršily v Praze.

Příspěvek na školní rok zasílejte na účet: 2901361574/2010.

Zpráva pro příjemce: Datum narození dítěte

Pro omluvy dětí používejte telefonní číslo
731 669 929

Od 1.9. 2018  je výše stravného  u celodenní docházky 700,-Kč, u polodenní docházky  550,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

 

Od 1.9.2018  je  ve výše  školného 2.100,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet čislo: 1932459369/0800

Nástěnka

Voršilské LA-DĚ-NÍ..

Srdečně zveme Vás, rodiče a děti,  na hudební setkání ve středu 27. 3. od 16 hodin v sále sester voršilek v Endokrinologickém ústavu. Provází Ondřej Tichý (autor podvečera).

Dalsi informace

Naši sponzoři

Pivovar Národní

Pivovar Národní

Atkins&langford

Děkujeme za finanční pomoc na vybavení školní zahrady.

Sponsor 1

Velké díky patří Rytířskému řád Křižovníků s červenou hvězdou, který nám zakoupil skříň na lůžkoviny a skříňku na uložení stavebnic a her pro děti.

Ceske teplo

Další velké díky patří firmě České teplo, která nám zafinancovala rekontrukci kuchyně, šaten a podlahových krytin.