MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE

Mateřská škola sv. Voršily v Praze se nachází v centru Prahy nedaleko Národního divadla. Byla založena v roce 1991, kdy byla budova vrácena řádu sv. Voršily. Mateřská škola má dvě třídy. Kapacita školy je 52 dětí. Jsme školou rodinného typu, otevřenou nejen věřícím rodinám. Koncepce školy je zaměřena na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání všech svěřených dětí v křesťanském duchu v laskavém a podnětném prostředí. 

„STÍN LÍPY“ naše nová velká polezná, ručně tkaná síť v masivním dubovém rámu na klášterní zahradě.

„STÍN LÍPY“ naše nová velká polezná, ručně tkaná síť v masivním dubovém rámu na klášterní zahradě. 

Třídy
1 tř. Broučci

p. učitelka Barbora a Lucie
věkové složení dětí od 3 do 6 let věku

2 tř. Hvězdičky

p. učitelka Alena a Eva
věkové složení dětí od 5 do 7 let věku

Informace

Výroční zpráva za rok 2020/2021 ke stažení zde.

Zřizovatel: Sestry voršilky Římské unie
IČ: 00408263
Ostrovní 139/11
110 00 Praha 1

Mateřská škola sv. Voršily v Praze
IČ: 49625918
DIČ: CZ49625918
RED IZO: 600000206
DATOVÁ SCHRÁNKA: 9p9mbj9
Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., Praha
Číslo účtu: 1932459369/0800
Právní forma: ŠPO (školská právnická osoba)
Ředitelka: Anna Luňáčková
Typ: předškolní zařízení s celodenním provozem

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hodin

Absence dítěte:

Prosíme rodiče, aby své dítě omluvili nejpozději do 8:00 hod. ráno osobně, telefonicky nebo SMS (+420 731 669 929). Neomluveným dětem se započítává stravné.

Nepřítomnost dítěte delší 14 dnů je nutné zaslat písemnou formou na adresu:

MŠ sv. Voršily v Praze
Ostrovní 11a/139, 110 00 Praha 1
nebo e-mailem: reditelka@mssvvorsily.cz

Počet tříd:
1. tř. Broučci/ u nově příchozích dětí lze využít adaptační režim s individuálním přístupem k dítěti
2. tř. Hvězdičky/ program je zaměřen na rozvoj estetických dovedností, tvořivosti a sociálních vztahů

Kde nás najdete:
v centru Prahy, nedaleko stanice tramvaje Národní divadlo. Mapa.
Spojení tramvaj číslo: 6, 9, 17, 18, 21, 22, 23
Kapacita školy: 52 dětí

Provoz školy:
Ráno: Dítě předávejte osobně učitelce od 7:00 do 8:30 hod.

Pozdní příchody nahlaste předem osobně, telefonicky nebo pomocí SMS na číslo (+420 731 669 929). Děkujeme, že dodržujete  čas pro příchod do MŠ a nenarušujete tak program a práci s dětmi. Pro komunikaci s ředitelkou školy  využijte telefon: 775 338 743.

Odpoledne: Od 12:30 do 13:00 si můžete vyzvednout dítě, které jde po obědě domů.

Provoz MŠ končí v 17:00 hod. Jestliže se z vážných důvodů nedostavíte pro dítě včas – neprodleně kontaktujte MŠ.

Po 17:00 hod. je péče o Vaše dítě za úplatu.

ŠKOLNÍ ŘÁD ke staženízde.

Financování školy

Státní dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v Praze pokrývá pouze základní provozní náklady.
Dovybavení a  modernizace interiéru, učební pomůcky, údržba zahrady pro děti V Jirchářích jsou hrazeny z příspěvků od rodičů dětí a eventuálních dárců.
Vážení rodiče, za jakékoliv dary, které můžete poskytnout dětem MŠ navíc, Vám budeme velmi vděčni.
Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem rodičům, kteří nás v minulých letech finančně a materiálně podpořili.

Měsíční příspěvek a stravné:

Úhrada za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 je 2500,-Kč/měsíc .
Variabilní symbol je číslo Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu.
Roční dar na aktivity dětí /kulturní a sportovní akce, výlety, foto, oslavy…./ 2000,- Kč.
+ Stravné:
Polodenní: 54,- Kč
Celodenní: 65,- Kč

účet:   1932459369/0800 (pro platbu příspěvku 2500,-Kč)
podúčet: 35-1932459369/0800 (pro platbu za stravného)
variabilní symbol: datum narození dítěte
termín: 15. dne v měsíci (bez července a srpna)

Platí se záloha do konce měsíce při každodenní docházce. Tato záloha bude vyúčtována podle skutečné docházky při platbě v dalším měsíci. Částky k placení budou vyvěšeny na nástěnce v mezipatře.

Děkuji
Jitka Holešová, hospodářka ŠJ
V Praze 1.09.2023
Anna Luňáčková, ředitelka MŠ