Vzdělávání dětí je realizováno podle ŠVP, který vychází z RVP PV.
Ke stažení ho naleznete pod záložkou dokumenty.

Voršilské vzdělávání jsme v posledních letech nově obohatily o tzv. Voršilský strom ctností, který spojuje myšlenkami a svým směrem všechny Voršilské školy po celém světě.

Chceme v dětech probouzet nejen víru v Boha, ale další vlastnosti pro jejich dlouhodobý životní rozvoj. Voršilský strom ctnostní je převzat z anglické komunity sester Voršilek, která jej v minulých letech vymyslela a zařadila jako součást svého vzdělávání na jimi zřizovaných školách. Protože se původně nejednalo o plán pro výchovu a vzdělávání do předškolního vzdělávání, bylo nutno vše přeložit a přepracovat pro potřeby dětí věkové kategorie předškolního vzdělávání.

Jako každý strom, i náš Voršilský strom roste z kořenů, do kterých jsme doplnily 3 základní pilíře, lásku v Boha, lásku k bližnímu a v neposlední řadě lásku k sobě samému. Když v dětech dokážeme probudit lásku, věříme, že budou schopny jít do světa jako silné osobnosti, které budou schopny lásku předávat i dále.

Dále strom obklopuje 9 listů, které představují základní hodnotové pilíře nejen křesťanské výchovy. Každý měsíc se s dětmi budeme věnovat jednomu listu a představovat jim ho v pro ně přijatelné míře, což znamená hlavně naším příkladem, běžným životem v MŠ a chováním. Také jako další prostředek jsme vybrali několik příběhů z Bible, které dětem ukážou danou ctnost z jiné perspektivy. Heslem, které se nese celým tímto stromem hodnot, nemůže být nic jiného než INSIEME, tedy SPOLEČNĚ, a Serviam, v překladu sloužím.

Konkrétně za naši mateřskou školu je zde přidáno naše motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.