Zápis dětí na školní rok 2022/2023 byl ukončen. Kapacita MŠ je v současnosti naplněna.

V případě, že Vaše dítě nenastoupí k předškolnímu vzdělávání, prosím obratem nás kontaktujte! Místo bude nabídnuto dětem, které nebyly z důvodu naplnění kapacity přijaty. Děkujeme Vám.

 

K zápisu přineste tyto vyplněné dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře
    Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Doložení kriterií

 

Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023.

 

Pokud byste hledali odpovědi na nejčastěji kladené otázky, pokusily jsme se je sepsat v tomto dokumentu: zde

Dále se můžete podívat na videoukázku z naší mateřské školy a také na fotky z interiéru: zde