Zápis dětí na školní rok 2020/2021 byl uzavřen.
Děkujeme všem rodičům za zájem o naší MŠ a těm, které jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout děkujeme za pochopení. V případě uvolnění místa budete okamžitě informováni podle daného pořadí.

 

 

1. Stanovení podmínek

2. Kritéria přijetí

3. Žádost o přijetí

4. Doložení kritérií

5. Potvrzení o očkování
Dítě musí být očkováno v souladu s očkovacím kalendářem. K žádosti o přijetí doložte kopii očkovacího průkazu

6. Čestné prohlášení pro účely zápisu dítěte ke kritériu zájem o křesťanskou výchovu

7. Časté dotazy rodičů


 

 

Potěšte se videoukázkou z naší mateřské školy…