Den otevřených dveří pro zájemce bude ve středu 12.dubna od 15,00 do 17,00 hodin v budově MŠ.

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 proběhne ve středu 10. května od 13,00 do 17,00 hodin v ředitelně školy.

Dokumentace k přijetí dítěte do MŠ:

  • Žádost o přijetí
  • Vyjádření lékaře
    Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Doložení kriterií

Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud byste hledali odpovědi na nejčastěji kladené otázky, pokusily jsme se je sepsat v tomto dokumentu: zde

Dále se můžete podívat na videoukázku z naší mateřské školy a také na fotky z interiéru: zde