Děti do MŠ sv. Voršily  přijímáme v rámci přijímacího řízení při Zápisu na následující školní rok, který se koná vždy na začátku měsíce května. Dále je možné přijmout dítě v průběhu školního roku v případě uvolnění místa.

V letošním roce bude přijato cca 22 dětí k předškolnímu vzdělávání.

Vyplněné a podepsané dokumenty odevzdáte u přijímacího řízení 9. 5. 2019.

1. Stanovení podmínek

2. Kritéria přijetí

3. Žádost o přijetí

4. Vyjádření lékaře

5. Doložení kritérií

6. Potvrzení duchovního správce

 

Registrace času: