Vzhledem k současným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
Organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude stanoveno v období v rozmezí od 11.5. do 13. 5.2020.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Bližší informace budou zveřejněny po Velikonocích.

 

1. Stanovení podmínek

2. Kritéria přijetí

3. Žádost o přijetí

4. Vyjádření lékaře

5. Doložení kritérií

6. Potvrzení duchovního správce

7. Evidenční list