Od 1. 12. 2018 – 31. 7. 2020  je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001211, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

Dne 29. 4. 2019 se v MŠ uskutečnilo 2 hodinové komunitně osvětové setkání zaměřené na péči o životní prostředí školy pod názvem Zahradní setkání se včelkami a čmeláky za účasti externího odborníka a 10 rodičů.

Cílem setkání bylo prostřednictvím daného tématu aktivně zapojit rodiny dětí s OMJ do společenství, podpořit mezi nimi vzájemné porozumění a rozvíjet otevřenost ke kulturní rozmanitosti. Tento cíl byl úspěšně splněn.