Motto:
Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými
O školce
MŠ byla založena v roce 1979 v areálu bývalého voršilského kláštera. Školní rok 1991 byl velkým mezníkem v historii MŠ. Vlastníkem se stal řád sv. Voršily a do názvu je včleněno slovo církevní, čímž došlo k výrazné změně v náplni práce a ducha školy. Čtěte více

Pro omluvy dětí používejte telefonní číslo
731 669 929

Od 1.9. 2017  je výše stravného změněna u celodenní docházky na 700,-Kč,u polodenní docházky na 550,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

Od 1.9.2017  je  ve výše  školného 1.900,- Kč za měsíc.

Uhraďte na účet čislo: 1932459369/0800

Nástěnka

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny

  1.  10. + 27. 10. 2017

Přerušen provoz MŠ sv. Voršily v Praze.

Omezený provoz MŠ

Pondělí 23. 10. – středa 25. 10.

Omezený provoz MŠ pro přihlášených 11 dětí

od 8,00 – 16,00 hod.

Z provozních důvodů si stravu musí zajistit rodiče. Doneste v podepsaných krabičkách. /svačina, oběd, svačina/

 

 

Povinné PV

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky po dobu 4 hodin denně, a to od 8,30 -12,30 hod.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději první den jeho nepřítomnosti a to telefonicky, sms zprávou nebo na email.Po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce písemně v omluvném listu uvede důvod absence. Je uložen v kmenové třídě.

Dalsi informace

Naši sponzoři

Pivovar Národní

Pivovar Národní

Atkins&langford

Děkujeme za finanční pomoc na vybavení školní zahrady.

Sponsor 1

Velké díky patří Rytířskému řád Křižovníků s červenou hvězdou, který nám zakoupil skříň na lůžkoviny a skříňku na uložení stavebnic a her pro děti.

Ceske teplo

Další velké díky patří firmě České teplo, která nám zafinancovala rekontrukci kuchyně, šaten a podlahových krytin.