Motto:
Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými
O školce
MŠ byla založena v roce 1979 v areálu bývalého voršilského kláštera. Školní rok 1991 byl velkým mezníkem v historii MŠ. Vlastníkem se stal řád sv. Voršily a do názvu je včleněno slovo církevní, čímž došlo k výrazné změně v náplni práce a ducha školy. Čtěte více

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 zároveň s odevzdáním Přihlášky k předškolnímu vzdělávání a Potvrzení od lékaře proběhne  ve středu 9. května. Bližší informace budou zveřejněny v dubnu.

Den otevřených dveří plánujeme ve středu 18. dubna od 15 – 17 hodin.

Pro omluvy dětí používejte telefonní číslo
731 669 929

Od 1.9. 2017  je výše stravného změněna u celodenní docházky na 700Kč, u polodenní docházky na 550Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

 

Od 1.9.2017  je  ve výše  školného 1.900Kč za měsíc.

Uhraďte na účet čislo: 1932459369/0800

Nástěnka

Sdružení rodičů a přátel MŠ

Příspěvek na školní rok zasílejte na účet: 2901361574/2010.

Variabilní symbol: Datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte

Dalsi informace

Naši sponzoři

Pivovar Národní

Pivovar Národní

Atkins&langford

Děkujeme za finanční pomoc na vybavení školní zahrady.

Sponsor 1

Velké díky patří Rytířskému řád Křižovníků s červenou hvězdou, který nám zakoupil skříň na lůžkoviny a skříňku na uložení stavebnic a her pro děti.

Ceske teplo

Další velké díky patří firmě České teplo, která nám zafinancovala rekontrukci kuchyně, šaten a podlahových krytin.