Motto:
Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými
O školce
MŠ byla založena v roce 1979 v areálu bývalého voršilského kláštera. Školní rok 1991 byl velkým mezníkem v historii MŠ. Vlastníkem se stal řád sv. Voršily a do názvu je včleněno slovo církevní, čímž došlo k výrazné změně v náplni práce a ducha školy. Čtěte více

Školné za předškolní vzdělávání dětí  v MŠ na školní rok 2018/2019.

Od 1.9. 2018 je stanovena výše školného za poskytování předškolního vzdělávání 2.100,-Kč.

Toto školné se vztahuje na všechny dětí bez rozdílu věku včetně individuálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

 

Sdružení rodičů a přátel MŠ sv. Voršily v Praze.

Příspěvek na školní rok zasílejte na účet: 2901361574/2010.

Variabilní symbol: Datum narození dítěte
Zpráva pro příjemce: Jméno dítěte

Pro omluvy dětí používejte telefonní číslo
731 669 929

Od 1.9. 2018  je výše stravného  u celodenní docházky 700,-Kč, u polodenní docházky  550,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

 

Od 1.9.2018  je  ve výše  školného 2.100,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet čislo: 1932459369/0800

Nástěnka

Přerušení provozu MŠ

V pondělí 30.4. a 7.5. 2018 je přerušen provoz MŠ sv. Voršily v Praze.

Zápis do MŠ sv. Voršily v Praze

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne  ve středu 9. 5. 2018 od 15.00 – 17.00 hod.

K zápisu jsou přijímány děti, které do 31. 8. 2018 dovrší minimálně 3 roky.

Dokumentace ke stažení zde: Odevzdáte vyplněné 9.5.2018 při zápisu dětí.

– Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dítěte

– Doložení kriterií

– Potvrzení duchovního správce

– Kriteria k přijetí

– Vyjádření lékaře

– Žádost o přijetí

Dalsi informace

Naši sponzoři

Pivovar Národní

Pivovar Národní

Atkins&langford

Děkujeme za finanční pomoc na vybavení školní zahrady.

Sponsor 1

Velké díky patří Rytířskému řád Křižovníků s červenou hvězdou, který nám zakoupil skříň na lůžkoviny a skříňku na uložení stavebnic a her pro děti.

Ceske teplo

Další velké díky patří firmě České teplo, která nám zafinancovala rekontrukci kuchyně, šaten a podlahových krytin.