Alergeny v potravinách

Od 13.12.2014 přichází v platnost nařízení Evropské unie 1169/2011/EU,čl.44,odst.1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Od tohoto dne se datuje zásadní změna v uvádění alergenů u zhotoveného jídla ve školní jídelně v jídelním lístku. Alergeny budou uváděny čísly u jednotlivých pokrmů. Alergii mohou způsobit všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Tento seznam bude v případě potřeby doplňován dle nejnovějších vědeckých poznatků.

SEZNAM ALERGENŮ:

 1. OBILOVINY OBSAHUJICÍ LEPEK
 2. KORÝŠI
 3. VEJCE
 4. RYBY
 5. PODZEMNICE OLEJNÁ /ARAŠÍDY/
 6. SÓJOVÉ BOBY /SÓJA/
 7. MLÉKO
 8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
 9. CELER
 10. HOŘČICE
 11. SEZAMOVÁ SEMENA /SEZAM/
 12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY /E 220 – E 228/
 13. VLČÍ BOB /LUPINA - LUŠTĚNINA/
 14. MĚKKÝŠI
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník/resp.zák.zást./ohlídat sám!!! Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen nebo vegetariánskou stravu.
Jídla připravila: paní Ivana Havelková Změna jídelníčku dle zásobovací situace vyhrazena!  

Platby

Informace o placení stravného bezhotovostně ve školním roce 2022/2023 trvalým příkazem číslo účtu: 35-1932459369/0800, variabilní symbol: datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, termín: do 15.dne v měsíci (bez července a srpna) částka: polodenní docházka … 840,-Kč (20x42,- Kč) celodenní docházka … 1060,- Kč (20x53,- Kč). Stravné bude vyúčtováno vždy 1x za školní rok, přeplatek bude vrácen na Váš účet (začátkem července). Částky jsou průměrné, neodpovídají přesně počtu dnů v měsíci vzhledem k prázdninám nebo nepřítomnosti dítěte v MŠ. jednorázovým příkazem číslo účtu: 35-1932459369/0800, variabilní symbol: datum narození dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte, termín: do 15.dne v měsíci částka: bude vyvěšena na nástěnce, stravné bude vyúčtováno každý měsíc.

Řád školní jídelny

  1. Řád školní jídelny je součástí Provozního řádu MŠ sv. Voršily v Praze.
  2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 15 hodin.
  3. Děti jsou do školní jídelny přihlášeny zároveň s přihlášením do MŠ na základě vyplnění tiskopisu Přihláška ke stravování.(při zápisu dětí)
  4. Stravné je placeno bezhotovostně na účet školní jídelny (viz Informace).
  5. Stravné je vyúčtováno na konci školního roku přeplatek je vrácen na Váš účet.
  6. Děti, které jsou do MŠ přihlášeny k celodennímu pobytu platí 53,-Kč.
  7. Děti, které jsou do MŠ přihlášeny k polodennímu pobytu platí 42,-Kč.
  8. Částka je rozdělena takto :
  9. přesnídávka …………………… 11,-Kč
  10. oběd …………………………..… 26,-Kč
  11. svačina ………………………..… 11,-Kč
  12. pitný režim …………………..… 5,-Kč
  13. Děti, které ve školním roce 2021/2022 (1. 9. 2021 až 31. 8. 2022) dosáhnou 7 let věku, mají podle vyhlášky č. 107/2008 Sb. odlišné stravné:
  14. Děti, které jsou do MŠ přihlášeny k celodennímu pobytu platí 57,- Kč.
  15. Děti, které jsou do MŠ přihlášeny k polodennímu pobytu platí 45,- Kč.
  16. Částka je rozdělena tak:
  17. přesnídávka ………………………. 12,- Kč
  18. oběd ………………………........... 28,- Kč
  19. svačina …………………………...... 12,- Kč
  20. pitný režim ………………………... 5,- Kč
  21. Rodiče mohou děti ze stravování odhlásit společně s odhlášením pobytu v MŠ předešlý den nebo daný den nejpozději do 8:00 hodin. Včas neodhlášenému dítěti je stravné za daný den počítáno v plné výši.
  22. Jídelní lístek sestavuje hospodářka ŠJ společně s kuchařkou na období jednoho týdne předem a je vyvěšen na nástěnce v mezipatře budovy MŠ a na webových stránkách MŠ.
  23. Změny v jídelním lístku jsou možné při technických,provozních nebo zásobovacích problémech. Jsou oznámeny změnou stávajícího jídelního lístku rodičům.
  24. Připomínky ke stravování řeší rodiče pouze s hospodářkou MŠ paní Jitkou Holešovou. (731 417 323)
   
  V Praze dne 1. září 2022, Anna Luňáčková, ředitelka MŠ sv. Voršily v Praze.