Výroční zpráva za rok 2020/2021 ke stažení zde.

Zřizovatel: Sestry voršilky Římské unie

IČ: 00408263

Ostrovní 139/11

110 00 Praha 1

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

IČ: 49625918

DIČ: CZ49625918

RED IZO: 600000206

DATOVÁ SCHRÁNKA: 9p9mbj9

Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., Praha

Číslo účtu: 1932459369/0800

Právní forma: ŠPO (školská právnická osoba)

Ředitelka: Anna Luňáčková

Typ: předškolní zařízení s celodenním provozem

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hodin

Počet tříd:

1. tř. Broučci/ u nově příchozích dětí lze využít adaptační režim s individuálním přístupem k dítěti

2. tř. Hvězdičky/ program je zaměřen na rozvoj estetických dovedností, tvořivosti a sociálních vztahů

Kde nás najdete:

v centru Prahy, nedaleko stanice tramvaje Národní divadlo. Mapa.

Spojení tramvaj číslo: 6, 9, 17, 18, 21, 22, 23

Kapacita školy: 52 dětí

Provoz školy:

Ráno: Dítě předávejte osobně učitelce od 7:00 do 8:30 hod.

Pozdní příchody nahlaste předem osobně, telefonicky nebo pomocí SMS na číslo (+420 731 669 929). Děkujeme, že dodržujete  čas pro příchod do MŠ a nenarušujete tak program a práci s dětmi. Pro komunikaci s ředitelkou školy  využijte telefon: 775 338 743.

Odpoledne: Od 12:30 do 13:00 si můžete vyzvednout dítě, které jde po obědě domů.

Provoz MŠ končí v 17:00 hod. Jestliže se z vážných důvodů nedostavíte pro dítě včas – neprodleně kontaktujte MŠ.

Po 17:00 hod. je péče o Vaše dítě za úplatu.

ŠKOLNÍ ŘÁD ke stažení zde.

Absence dítěte:

Prosíme rodiče, aby své dítě omluvili nejpozději do 8:00 hod. ráno osobně, telefonicky nebo SMS (+420 731 669 929). Neomluveným dětem se započítává stravné.

Nepřítomnost dítěte delší 14 dnů je nutné zaslat písemnou formou na adresu:

MŠ sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11a/139, 110 00 Praha 1

nebo e-mailem: reditelka@mssvvorsily.cz

Financování školy:

Státní dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v Praze pokrývá pouze základní provozní náklady.

Dovybavení a  modernizace interiéru, učební pomůcky, údržba zahrady pro děti V Jirchářích jsou hrazeny z příspěvků od rodičů dětí a eventuálních dárců.

Vážení rodiče, za jakékoliv dary, které můžete poskytnout dětem MŠ navíc, Vám budeme velmi vděčni.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem rodičům, kteří nás v minulých letech finančně a materiálně podpořili.

Měsíční příspěvek a stravné:

Úhrada za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 je 2500,-Kč/měsíc .

Variabilní symbol je číslo Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu.

Roční dar na aktivity dětí /kulturní a sportovní akce, výlety, foto, oslavy…./ 2000,- Kč.

+ Stravné:

Polodenní: 54,- Kč

Celodenní: 65,- Kč

účet:   1932459369/0800 (pro platbu příspěvku 2500,-Kč)

podúčet: 35-1932459369/0800 (pro platbu za stravného)

variabilní symbol: datum narození dítěte

termín: 15. dne v měsíci (bez července a srpna)

Platí se záloha do konce měsíce při každodenní docházce. Tato záloha bude vyúčtována podle skutečné docházky při platbě v dalším měsíci. Částky k placení budou vyvěšeny na nástěnce v mezipatře.

Děkuji

Jitka Holešová, hospodářka ŠJ

V Praze 1.09.2023

Anna Luňáčková, ředitelka MŠ