Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily

Ostrovní 11

110 00 Praha 1

 

IČ: 49625918

DIČ: CZ49625918

 

Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., Praha

Číslo účtu: 1932459369/0800

 

Právní forma: ŠPO (školská právnická osoba)

Ředitelka: Anna Luňáčková

 

Typ: předškolní zařízení s celodenním provozem

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hodin

 

Počet tříd:

1. tř.Broučci/ u nově příchozích dětí lze využít adaptační režim s individuálním přístupem k dítěti

2. tř.Hvězdičky/ program je zaměřen na rozvoj estetických dovedností, tvořivosti a sociálních vztahů

 

Kde nás najdete:

v centru Prahy, nedaleko stanice tramvaje Národní divadlo. Mapa.

Spojení tramvaj číslo: 6, 9, 17, 18, 21, 22, 23

 

Kapacita školy: 52 dětí

 

Provoz školy:

Ráno: Dítě předávejte osobně učitelce od 7:00 do 8:30 hod.

Pozdní příchody nahlaste předem osobně, telefonicky (+420 224 930 861) nebo pomocí SMS na číslo (+420 731 669 929), jinak je narušen program a práce s dětmi. Pro komunikaci s ředitelkou školy  využijte telefon: 775 338 743.

Odpoledne: Od 12:30 do 13:00 si můžete vyzvednout dítě, které jde po obědě domů.

Provoz MŠ končí v 17:00 hod. Jestliže se z vážných důvodů nedostavíte pro dítě včas – neprodleně kontaktujte MŠ.

Po 17:00 hod. je péče o Vaše dítě za úplatu.

Absence dítěte:

Prosíme rodiče, aby své dítě omluvili nejpozději do 8:00 hod. ráno osobně, telefonicky (+420 224 930 861) nebo pomocí SMS (+420 775 338 743) . Neomluveným dětem se započítává stravné.

Nepřítomnost dítěte delší 14 dnů je nutné zaslat písemnou formou na adresu:

MŠ sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11a/139, 110 00 Praha 1

nebo e-mailem: cmsostrovni@tiscali.cz

 

Financování školy:

Státní dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v Praze pokrývá pouze základní provozní náklady.

Dovybavování, modernizace interiéru, učební pomůcky, údržba zahrady pro děti V Jirchářích jsou hrazeny z příspěvků od rodičů dětí a eventuálních dárců.

Vážení rodiče, za jakékoliv dary, které můžete poskytnout dětem MŠ navíc, Vám budeme velmi vděčni.

Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem rodičům, kteří nás v minulých letech finančně a materiálně podpořili.

 

Měsíční příspěvek a stravné:

Úhrada za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 je 2100,-Kč/měsíc .

Variabilní symbol je číslo Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu.

+ Stravné:

Polodenní: 32,-Kč na den

Celodenní: 40,-Kč na den

účet:   1932459369/0800 (pro platbu příspěvku 2100,-Kč)

podúčet: 35-1932459369/0800 (pro platbu za stravného)

variabilní symbol: datum narození dítěte

termín: 10. dne v měsíci (bez července a srpna)

Platí se záloha do konce měsíce při každodenní docházce. Tato záloha bude vyúčtována podle skutečné docházky při platbě v dalším měsíci.