Kdy: V kolik: Co nás čeká: Kdo:
26..4. 8.45 Minor 2. tř.
2.5. 8.30 Anežský klášter 2. tř.
3.5. 8.40 Minor 1. tř.
9.5. 15.00 Zápis dětí
10.5. 8.45 Minor 2.tř.
14.5. 15.00 Besídka pro rodiče 1. tř.
14.5. 15.30 Besídka pro rodiče 2. tř.
15.5. 8.45 Mše svatá 2. tř. , kaple ZŠ
23.5. 8.30 Ortoptik přihlášené děti
28.5. 9.30 Foto tříd
31.5. Pyžamková noc 2.tř.
6.6. 10.00 Tvoření v DPS 2.tř.
11.6. 15.30 Tanečky pro rodiče kroužek
13.6. 15.15. Divadlo
14.6. 8.00- 15.00 Výlet Soběhrady
18.6. 15.00 Zahradní slavnost
20.6. Boží Tělo 2.tř.