Třídní programy

V naší škole žijeme ročními obdobími a liturgickým rokem! Učitelky pro každou třídu zpracovávají třídní vzdělávací plán a následně konkrétní programy. Obsah vzdělávání je zpracován formou integrovaných bloků, které zahrnují vzdělávací oblasti a obsahují charakteristiku jejich hlavního smyslu. Poskytují dětem dostatek zajímavých a různorodých činností.