Spoluúčast rodičů

Rodiče se rádi podílejí na dění ve škole! Společných akcí se nejen účastní, ale pomáhají je i organizovat. Rádi navštěvují i výtvarné dílny a pravidelná setkání.Učitelky se snaží spolupracovat s rodiči na úrovni partnerství. Informují je o prospívání a pokrocích jednotlivých dětí a domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání.