Katecheze

Katecheze je každodenní součástí života ve škole! Náboženská výchova patří k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Snažíme se naučit děti žít spolu v míru, v lásce, být tolerantní vůči druhým a vážit si jeden druhého. Katecheze je prováděna smyslově-symbolickou metodou Franze Ketta, která se zaměřuje na osobní prožitek dítěte.