Pro RODIČE, kteří k nám půjdou k zápisu dětí.

KRÁTKÁ VIDEOUKÁZKA O NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZEJMÉNA PRO RODIČE, KTEŘÍ PŘIJDOU K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, MŮŽETE SHLÉDNOUT V ZÁLOŽCE
ZÁPIS DĚTÍ.