Plavání

Cílem plavání je rozvíjet v dětech pozitivní přístup ke sportu! Dalšími pozitivními askpekty je otužování a v neposlední řadě rozvoj po fyzické i psychické stránce. Plavání probíhá v dopoledních hodinách, děti jsou děleny na dvě skupiny, které se střídají tak, aby byl zajištěn rovný přístup. Plavecký výcvik probíhá u předškolních dětí.