Tradice školy

Za roky fungování si škola vybudovala mnoho tradic! Jako například škola v přírodě, polodenní a celodenní výlety, kulturní akce (divadla, výstavy atd.), slavení vybraných církevních svátků, mše svaté, spolupráce se ZŠ sv. Voršily, besídka pro rodiny v jarních měsících, zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, slavení dne dětí a další.