Tanečky

Probíhají v úterý pod vedením lektorky ze ZUŠ U půjčovny
1.sk. /broučci/ od 15,00 – 15,45 hod.
2.sk. /hvězdičky/ od 15,45 – 16,30 hod.