Dílčí projekty:

Otevřená odpoledne pro rodiče dětí
Otevřená odpoledne jsou setkání blízkých příbuzných dětí navštěvujících naší MŠ.
Aktivita probíhá v prostorách mateřské školy.
Odpolední program je vyplněn zajímavými technikami, které většinou kopírují obsah ŠVP.
Činnosti jsou připravovány tak, aby si z nabídky mohly vybrat všechny věkové kategorie dětí a mohly tvořit.
Setkání umožňuje rodičům aktivně prožívat s dětmi program, na kterém se mohou dle vlastního uvážení podílet.
Jednotlivá setkání probíhají 1x za dva měsíce.Vždy v pondělí.

Plavání (pro děti z 2. třídy)
Plavání v bazénu AXA – zábavnou formou zajišťují učitelky s seznámení s vodou a především se snaží odstranit strach z vody.
Děti si osvojují základní techniku plavání.
Jsou rozděleni do dvou skupin a na pololetí.
Kurzy probíhají vždy ve čtvrtek dopoledne.

Keramika (pro děti z 2. třídy)
Keramiku vede společně s učitelkou MŠ lektor keramiky v Keramické dílně ZŠ Brána jazyků v Ostrovní ulici.
Děti se projektu účastní střídavě ve dvou skupinách 1x týdně a to vždy ve středu dopoledne.
To umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Seznamují se s vlastnostmi keramické hlíny, učí se jí zpracovávat a tvarovat.
Výrobky jsou vystavovány ve škole

Projekt Mezi námi

Mezigenerační setkávání dětí MŠ sv. Voršily a seniorů z DPS při písničce a výtvarném tvoření. Laskavá a něžná společná  setkání jsou přínosem pro obě strany