Platby

Od 1.9. 2019  je výše stravného  u celodenní docházky 700,-Kč, u polodenní docházky  550,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 35-1932459369/0800

 

Od 1.9.2019 je  ve výše  školného 2.100,-Kč za měsíc.

Uhraďte na účet číslo: 1932459369/0800