a

Vzdělávací program

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Pojď dál, vítej u nás“.

Tento program je zaměřen na citlivé formování osobnosti dítěte v křesťanském duchu a na estetickou tvořivost.

Individuální péče je věnována dětem s OŠD.

ŠVP je zpracován do 10 integrovaných bloků, které jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích programech do témat.

Jejich časovou délku určuje zájem, potřeby dětí a aktuální dění v mateřské škole.

Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem.

 
 
 

Cílem je:

 

  • Podporovat rozvoj osobnosti dětí vzhledem k jejich možnostem, zájmům a individuálním potřebám
  • Osvojit si návyky a dovednosti potřebné k zvládání běžných i problémových situací v životě
  • Rozvíjet komunikaci a upevňovat prosociální chování a cítění ke svému okolí a životnímu prostředí.
  • Seznámit děti se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic.

 

Naše činnosti jsou obohaceny o slavení církevních svátků. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. V naší MŠ neznáme ve vzájemné komunikaci dětí vulgární vyjadřování ani agresivitu. Katecheze je prováděna smyslově-symbolickou metodou Franze Ketta. Tato metoda je založena na osobním prožitku dítěte s daným tématem a je v ní využito přírodních materiálů a barevných šátků. Děti se v ní mohou vyjádřit (tancem, zpěvem, …) nebo mají naopak příležitost ke ztišení a zklidnění.

 
 
 

Školní vzdělávací program – POJĎ DÁL, VÍTEJ U NÁS – Broučci

 

Integrovaný blok témata Katecheze
Pojď dál, vítej ve školce Vítej u nás
Čas kamarádství Pojď dál, začínáme, Tolik věcí je kolem nás
Kde bydlím já, kde bydlíš ty? O malém chlapci, který hledal kamaráda
V úrodné zemi Jak chutná podzim (úroda) Hurá, už je podzim/ Sklízíme úrodu /Co spadne do země to vyroste
V lese (příroda, zvířata, plody) Stromy jsou jako my lidé/ Podzimní stromy jsou tak krásné!
Zahřeji tě, když ti bude zima Počasí si s námi hraje (oblečení, zdraví, smysly) Zahřeji tě, když ti bude zima / Ahoj starý strome
O sv. Martinovi, Světlo sviť
Oslavíme advent Mikuláš klepe na okno Mikuláš ten dobré srdce má, Zelený věneček…
Za Betlémskou hvězdou Ovečko, jak se budeš jmenovat/ Hvězda svítí nad Betlémem
Ve spící zemi Nosím královskou korunu Nosím královskou koruny
Když sněhová vločka tančí Sněží, sněží, mráz kolem běží / Sněhulák /Šťastná roztančená vločka
V zemi pohádek Pojďme za pohádkou Stopy ve sněhu/ Ptáčci v zimě
Na modré planetě Voda, voděnka Hřej sluníčko, hřej / Všechno raší, jaro je tady
Jaro v trávě (květiny, broučci) Potřebuji hnízdečko/ Povídání o kosíkovi…
Na rozkvetlé zemi Velikonoce, svátky nového života Kříž, vypravuje o životě
Malí zahradníci Velikonoce, svátky nového života/ Květinka rozkvete, dobře je na světě
Jarní dvoreček Dej pozor, aby jsi mi neublížil
Ve světě plném barev Moje maminka bude mít svátek Děkujeme za rodiče
Duha, duhová ( motýl, paleta barev) Copak se vylíhne z vajíčka/Leť beruško zlatá
Provedem tě po zemi Když rozkvete louka Nenápadná krása/ Na naší louce všechno kvete
Cestujeme po zemi / Těšíme se na prázdniny Mám kořeny, a přesto mohu létat

 
 
 

Školní vzdělávací program – POJĎ DÁL, VÍTEJ U NÁS – Hvězdičky

 

Integrovaný blok témata Katecheze
Pojď dál, vítej ve školce Vítej u nás
Čas kamarádství
Kde bydlím já, kde bydlíš ty? O malém, chlapci, který hledal kamaráda
V úrodné zemi Jak chutná podzim (úroda) Bůh stvořil svět s určitým záměrem/Bůh stvořil člověka s láskou
V lese (příroda, zvířata, plody) Modlitba – Bůh na telefonu
Zahřeji tě, když ti bude zima Počasí si s námi hraje (oblečení, zdraví, smysly) Co mohu vidět/ Co mohu slyšet/ Sv. Martin/ Zahřeji tě, když ti bude zima
Oslavíme advent Mikuláš klepe na okno Mikuláš pomáhá, co může rozdává
Za Betlémskou hvězdou Putujeme do Betléma/ Bůh chce tebe – příběh o ovečce
Ve spící zemi Nosím královskou korunu Tři králové se přišli poklonit Ježíši
Když sněhová vločka tančí,(Život mezi eskymáky, ptáčci v zimě) Stopy ve sněhu/ Šťastná roztančená sněhová vločka
V zemi pohádek Pojďme za pohádkou (pohádková kniha) Noemova Archa / Abraham / Mojžíš – Bůh odpovídá na modlitby
Na modré planetě (Vesmír) Bůh stvořil Vesmír
Voda, voděnka (poznáváme jednotlivé kontinenty) Ježíš uzdravuje nemocné/ Bouře na moři – s Ježíšem se nemusím bát
Jaro v trávě (květiny, broučci) Ježíš nám odpouští hříchy – povídání o srdíčku
Na rozkvetlé zemi Velikonoce, svátky nového života Ježíš tě volá jménem – setkání s Maří Magdalenou
Malí zahradníci V malém semínku je ukrytý život
Jarní dvoreček O Božím království
Ve světě plném barev Moje maminka bude mít svátek Děkujeme za rodiče
Duha, duhová ( motýl, paleta barev) Duha symbol smlouvy mezi člověkem a Bohem/ Copak se vylíhne z vajíčka
Provedem tě po zemi Když rozkvete louka O berušce Barušce/ Na naší louce všechno kvete
Cestujeme po zemi / Těšíme se na prázdniny Bůh nás vede po svých cestách/ O kamenné palmě