Vzdělávací program

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Pojď dál, vítej u nás“.

Tento program je zaměřen na citlivé formování osobnosti dítěte v křesťanském duchu a na estetickou tvořivost.

Individuální péče je věnována dětem s OŠD.

ŠVP je zpracován do 10 integrovaných bloků, které jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích programech do témat.

Jejich časovou délku určuje zájem, potřeby dětí a aktuální dění v mateřské škole.

Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem.

 

Cílem je:

 

  • Podporovat rozvoj osobnosti dětí vzhledem k jejich možnostem, zájmům a individuálním potřebám
  • Osvojit si návyky a dovednosti potřebné k zvládání běžných i problémových situací v životě
  • Rozvíjet komunikaci a upevňovat prosociální chování a cítění ke svému okolí a životnímu prostředí.
  • Seznámit děti se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic.

 

Naše činnosti jsou obohaceny o slavení církevních svátků. To nám umožňuje vést děti vhodným způsobem ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klademe důraz na citovou a mravní výchovu, která prolíná všemi činnostmi. V naší MŠ neznáme ve vzájemné komunikaci dětí vulgární vyjadřování ani agresivitu. Katecheze je prováděna smyslově-symbolickou metodou Franze Ketta. Tato metoda je založena na osobním prožitku dítěte s daným tématem a je v ní využito přírodních materiálů a barevných šátků. Děti se v ní mohou vyjádřit (tancem, zpěvem, …) nebo mají naopak příležitost ke ztišení a zklidnění.

 

Školní vzdělávací program – POJĎ DÁL, VÍTEJ U NÁS – Broučci

Integrovaný blok Témata Katecheze
Cesta k nám Vítej u nás Pojď dál, začínáme, O malém chlapci, který hledal kamaráda
Všichni jsme tu kamarádi Den církevního školství sv. Ludmila
Město Tolik věcí je kolem nás
Teplo domova Hurá, už je podzim / Sklízíme úrodu / Co spadne do země, to vyroste
Podzimní krajina Podzimní stromy jsou tak krásné!
Košík plný ovoce
Počasí si s námi hraje (oblečení, zdraví, smysly) Zahřeji tě, když ti bude zima / Ahoj, starý strome,O sv. Martinovi, Světlo sviť
Cesta k druhému Tiše advent přichází Oslava svátku sv. Voršily
Mikuláš klepe na okno Mikuláš ten dobré srdce má, Zelený věneček
Za Betlémskou hvězdou Ovečko, jak se budeš jmenovat / Hvězda svítí nad Betlémem
Nosím královskou korunu Nosím královskou koruny
Putujeme za zimou Sněží, sněží, mráz kolem běží Šťastná roztančená vločka, Ptáčci v zimě
Masopust Stopy ve sněhu, David-nejmladší z rodiny
Cesta s námi Let do vesmíru Svátek sv Anděly Merici

Hřej, sluníčko, hřej / Všechno raší, jaro je tady

Kufřík plný zážitků
Voda kolem nás
Od semínka k rostlince
Co se děje v trávě Potřebuji hnízdečko / Leť, beruško zlatá/ Mám kořeny, a přesto mohu létat
Velikonoce, svátky nového života
Cesta do světa Barevné kontinenty Dej pozor, aby sis – mi neublížil, Kříž, vypravuje o životě, Velikonoce, svátky nového života
Cestujeme po zemi Květinka rozkvete, dobře je na světě/ Na naší louce všechno kvete
Ve světě plném barev Copak se vylíhne z vajíčka
O rodině (maminka má svátek) Děkujeme za rodiče
Jarní zázraky Malý barevný motýl
Těšíme se na prázdniny

 

Nenápadná krása

 

Školní vzdělávací program – POJĎ DÁL, VÍTEJ U NÁS – Hvězdičky

Integrovaný blok Témata Katecheze
Cesta k nám Vítej u nás O malém, chlapci, který hledal kamaráda
Čas kamarádství
Kde bydlím já, kde bydlíš ty Den církevního školství sv. Ludmila
Cesta k druhému Jak chutná podzim ( úroda) Bůh stvořil svět s určitým záměrem
V lese ( příroda, zvěř, plody) Modlitba Bůh na telefonu
  Oslava svátku sv. Voršily
Počasí si s námi hraje (obleční, zdraví, smysly) Co mohu vidět/ Co mohu slyšet/ sv. Martin/ Zahřeji tě, když ti bude zima
Mikuláš klepe na okno Mikuláš pomáhá, co může, rozdává
Za Betlémskou hvězdou Putujeme do Betléma
Nosím královskou korunu Tři králové se přišli poklonit Ježíši
Cesta s námi Když sněhová vločka tančí Svátek sv Anděly Merici
Pojďme za příběhem Stopy ve sněhu/ šťastná roztančená sněhová vločka/
Vesmír Bůh stvořil vesmír
Země, můj domov Ježíš uzdravuje nemocné / Bouře na moři – s Ježíšem se nemusím bát
Velikonoce, svátky nového života Ježíš nám odpouští hříchy – povídání o srdíčku / O berušce Barušce
  Ježíš tě volá jménem – setkání s Maří Magdalenou
Cesta do světa Jarní zázraky V malém semínku je ukrytý život
Moje maminka bude mít svátek O Božím království
Ve světě plném barev Duha symbol smlouvy mezi člověkem a Bohem
Těšíme se na prázdniny