Školné za březen

Platba školného se řídí „Smlouvou o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu.“ Cituji:

V kalendářním měsíci, v němž bude přerušen provoz školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše školného snížena poměrně podle rozsahu přerušení provozu školy.

Vypořádání školného proběhne tedy až po ukončení uzavření MŠ.  Stravné neplaťte. Děkujeme