Školné za předškolní vzdělávání dětí

Školné za předškolní vzdělávání dětí  v MŠ na školní rok 2019/2020.

Od 1.9. 2019 je stanovena výše školného za poskytování předškolního vzdělávání 2.100,-Kč.

Toto školné se vztahuje na všechny dětí bez rozdílu věku včetně individuálního vzdělávání pro školní rok 2019/2020.