Tradice školy

Tradice školy:

  • Oslava Dne církevního školství
  • Mše svaté v kostele sv. Voršily
  • Pravidelná divadelní představení v MŠ, návštěva divadel
  • Posezení s rodiči v adventní době a u příležitosti svátku maminek
  • Duchovní obnovy pro rodiče v adventní a postní době
  • Vánoční trhy společné se ZŠ sv. Voršily
  • Masopust
  • Polodenní a celodenní výlety (ZOO, Botanická zahrada, Ekocentrum – Sv. Jan pod Skalou)
  • Tematické vycházky za poznáním Prahy a přírody