Keramika

Keramika (pro děti z 2. třídy)

Keramiku vede učitelka 2. třídy v keramické dílně v Ostrovní ulici.
Děti se projektu účastní střídavě ve dvou skupinách 1x týdně a to vždy ve čtvrtek dopoledne.
To umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. Seznamují se s vlastnostmi keramické hlíny, učí se jí zpracovávat a tvarovat.
Výrobky jsou vystavovány ve škole.